GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Địa Ốc Đại Lộc Phát được thành lập vào năm 2020 với 10 thành viên. Do ông Nguyễn Văn Hải sáng lập và điều hành.

Ban lãnh đạo công ty ngay từ buổi đầu đã xác định lấy hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm nòng cốt, theo định hướng đầu tư các dự án quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới hoàn chỉnh với các dịch vụ đầy đủ, môi trường sống lý tưởng, hạ tầng hoàn thiện. Công ty từng bước khẳng định chiến lược đúng đắn qua các dự án đã và đang thực hiện.

Cùng với nhiệt huyết và tham vọng lớn lao, công ty địa ốc Đại Lộc Phát Land quyết tâm theo đuổi các mục tiêu sứ mệnh của mình, đó là:

Trở thành Tập đoàn đầu tư bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Góp phần thay đổi cơ bản cảnh quan, bộ mặt đô thị, kiến tạo môi trường sống lý tưởng tại mỗi dự án.

Tạo ra các giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm mà Đại Lộc Phát Land tham gia đầu tư và chất lượng cuộc sống cao cho khách hàng.

Mang lại các lợi ích tốt nhất cho tất cả các cổ đông, đối tác và nhân viên của Đại Lộc Phát Land.

Để đạt được các mục tiêu trên đó, Đại Lộc Phát Land thấu hiểu rằng: phải liên kết, hợp tác với các công ty, tổ chức có uy tín và năng lực để cùng nhau phát triển bền vững.